Όροι και Προϋποθέσεις

Αποδοχή των Όρων Χρήσης:
Έχοντας πρόσβαση και κάνοντας χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, συμφωνείτε ότι οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης είναι δεσμευτικοί, όπως και όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που περιέχονται και/ή αναφέρονται στο παρόν ή συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις που ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο και όλοι αυτοί οι όροι θεωρούνται αποδεκτοί από εσάς.

Εάν ΔΕΝ συμφωνείτε με όλους τους παρόντες Όρους Χρήσης, ΔΕΝ πρέπει να κάνετε χρήση του δικτυακού τόπου. Εάν δεν συμφωνείτε με συμπληρωματικούς ειδικούς όρους που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένο Περιεχόμενο (ως ορίζεται κατωτέρω) ή σε συγκεκριμένες συναλλαγές που συνάπτονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, τότε ΔΕΝ πρέπει να κάνετε χρήση μέρους του δικτυακού τόπου με αυτό το Περιεχόμενο ή μέσω του οποίου αυτές οι συναλλαγές ενδέχεται να συναφθούν και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτό το Περιεχόμενο ή να συνάπτετε αυτές τις συναλλαγές.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης ενδέχεται να τροποποιηθούν από την FNGNET ΕΠΕ οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οι τροποποιημένοι Όροι Χρήσης θα τεθούν σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους στον παρόντα δικτυακό τόπο. Ελέγχετε τους Όρους Χρήσης που δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο τακτικά, ώστε να έχετε γνώση όλων των όρων που διέπουν τη χρήση του δικτυακού τόπου.
Επίσης, ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να εφαρμόζονται σε συγκεκριμένο περιεχόμενο, προϊόντα, υλικά, υπηρεσίες ή πληροφορίες που περιέχονται ή διατίθενται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου (το "Περιεχόμενο") ή σε συναλλαγές που συνάπτονται μέσω του δικτυακού τόπου.
Οι ειδικοί αυτοί όροι ενδέχεται να συμπληρώνουν τους παρόντες Όρους Χρήσης ή, όπου και μόνο όταν το περιεχόμενο ή ο σκοπός των ειδικών όρων δεν συμπίπτει με τους όρους που περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, οι ειδικοί όροι θα αντικαθιστούν τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Η FNGNET ΕΠΕ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιφέρει αλλαγές ή αναθεωρήσεις σε σχέση με το Περιεχόμενο του δικτυακού τόπου ή στη μορφή του οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς ειδοποίηση.
Η FNGNET ΕΠΕ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διακόψει ή περιορίσει την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο για οποιοδήποτε λόγο κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρειά της. Παρά την επιμέλεια που επεδείχθη για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών στον παρόντα δικτυακό τόπο, η FNGNET ΕΠΕ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη επ'αυτού. ΠΑΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ '"ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ "ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ".
Η FNGNET ΕΠΕ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΗΛΩΣΗ Η' ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Η' ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΕΙΤΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΙΤΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ.
Η FNGNET ΕΠΕ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.
Η FNGNET ΕΠΕ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ Η' ΟΙ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΝ Η' Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ FNGNET ΕΠΕ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΙΟΥΣ Η' ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Η FNGNET ΕΠΕ ΔΕΝ ΕΝΕΧΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΗΘΙΚΗ, ΕΥΛΟΓΗ Η' ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ, ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ, ΕΣΟΔΩΝ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η' ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ, ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ, Η' ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η' ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Η' ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η FNGNET ΕΠΕ ΕΧΕΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΖΗΜΙΑΣ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ FNGNET ΕΠΕ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ, Η' ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΕΡΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ FNGNET ΕΠΕ ΓΡΑΠΤΩΣ ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.

Ο παρών δικτυακός τόπος μπορεί να παρέχει συνδέσμους με άλλους δικτυακούς τόπους που δεν υπόκεινται στον έλεγχο της FNGNET ΕΠΕ.
H FNGNET ΕΠΕ δεν φέρει ευθύνη κατ'οποιονδήποτε τρόπο για το περιεχόμενο των άλλων δικτυακών τόπων.
Η FNGNET ΕΠΕ παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο για διευκόλυνση του χρήστη του παρόντος δικτυακού τόπου και η ύπαρξη οποιουδήποτε συνδέσμου με δικτυακούς τόπους δεν συνεπάγεται την υποστήριξη της FNGNET ΕΠΕ προς το περιεχόμενο αυτών των δικτυακών τόπων. Το copyright και όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα ιδιοκτησίας στο Περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, του λογισμικού, ήχου, εικόνας, κειμένου και φωτογραφιών) ανήκουν αποκλειστικά στην FNGNET ΕΠΕ.
Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητώς στο παρόν ως προς το Περιεχόμενο. Εκτός από όπου ορίζεται διαφορετικά, το Περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί με κανέναν τρόπο χωρίς την γραπτή άδεια της FNGNET ΕΠΕ.
Οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων της διανομής, αναπαραγωγής, τροποποίησης, έκθεσης ή μετάδοσης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της FNGNET ΕΠΕ απαγορεύεται ρητώς. Ο δικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει αναφορές σε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες της FNGNET ΕΠΕ που ίσως δεν είναι (άμεσα) διαθέσιμα. Οποιαδήποτε τέτοια αναφορά δεν συνεπάγεται ούτε εγγυάται ότι αυτά τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες θα διατεθούν κάποια χρονική στιγμή.
Επικοινωνήστε με την FNGNET ΕΠΕ για περισσότερες πληροφορίες. Το λογισμικό που διατίθεται για να "κατεβάσετε" στοιχεία από ή μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου παραχωρείται με άδεια χρήσης υποκείμενο στους όρους της ισχύουσας σύμβασης άδειας χρήσης.
Εκτός από τα οριζόμενα στην ισχύουσα σύμβαση άδειας χρήσης, το λογισμικό διατίθεται για χρήση αποκλειστικά από τελικούς χρήστες και περαιτέρω αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναδιανομή του απαγορεύεται ρητώς. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΩΣ ΡΗΤΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ. Η FNGNET ΕΠΕ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΘΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ, ΡΗΤΗ Η' ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Η' ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.
Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές της σχετικά με τη σύγκρουση δικαίων. Συμφωνείτε στην ύπαρξη αποκλειστικής δικαιοδοσίας των δικαστηρίων της Αθήνας για οποιαδήποτε αξίωση ή βάση αγωγής που προκύπτει ή έχει σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή τον παρόντα δικτυακό τόπο, υπό την προϋπόθεση ότι η αποκλειστικότητα αυτή ισχύει για νομικές πράξεις που ξεκινά ή εγείρει η FNGNET ΕΠΕ.
Προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται ή συγκεντρώνονται μέσω ή σε σχέση με τον παρόντα δικτυακό τόπο θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σύμφωνα με την Πολιτική περί Ιδιωτικότητας της FNGNET ΕΠΕ.
Κατοχύρωση domain με κατάληξη .gr για επιπλέον των 2 ετών. Σε περίπτωση επιλογής κατοχύρωσης domain με κατάληξη .gr για περισσότερα των 2 ετών, ο πελάτης αποδέχεται τον όρο με τον οποίο παρέχει εντολή και πληρεξουσιότητα όπως η εταιρία FNGNET ΕΠΕ (webdomains) ανανεώνει αυτόματα στο όνομα και λογαριασμό του το(τα) domain για το χρονικό διάστημα πέραν των 2 ετών που έχει επιλέξει.
Domain name διαφορετικής κατάληξης από .gr, com.gr, net.gr, edu.gr, org.gr, gov.gr, .eu Επειδή για όλα τα domain αυτά οι εντολές εκτελούνται μέσω του API που διαθέτει ο ενδιάμεσος φορέας κι όχι μέσω απευθείας σύνδεση με το Διεθνές Μητρώο, ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τουλάχιστον μετά από 24 ώρες το αποτέλεσμα της κάθε συναλλαγής του κάνοντας χρήση του επίσημου διεθνούς εργαλείου whois προκειμένου να υπάρχει ταύτιση των στοιχείων του Webdomains.gr με τον διεθνή φορέα διάθεσης Domain name (ICANN)
Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς, ο χρήστης οφείλει να επικοινωνεί άμεσα με την εταιρία για την επίλυση και διόρθωσή της.
Διαγραφή πληρωμένης αίτησης εκχώρησης Domain Name στην περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. διαγράψει κάποια αίτηση εκχώρησης μετά από καταγγελία ή ο πελάτης αλλάξει γνώμη και ζητήσει μόνος του την ακύρωση ενός domain, τότε η εταιρία έχει κάθε δικαίωμα να παρακρατήσει μέρος του καταβληθέντος ποσού ως έξοδα χρήσης των συστημάτων της και της παροχής των μέχρι εκείνης της στιγμής υπηρεσιών της. Κάθε παρακράτηση επιβαρύνεται με τον αναλογούντα ΦΠΑ που αφαιρείται από το τελικό προς επιστροφή ποσό Για όλα τα υπόλοιπα Domain names ισχύουν οι προηγούμενες παροχές. Ολες οι δωρεάν υπηρεσίες παρέχονται ως έχουν και χωρίς εγγύηση.
Η απόκριση για τεχνικά θέματα στις δωρεάν υπηρεσίες εκτελείται σε δευτερεύουσα προτεραιότητα με μέσο χρόνο τις 72 ώρες.
Η υπηρεσία DNSSEC δεν διατίθεται στα δωρεάν πακέτα hosting του webdomains.gr
Οι εκπτώσεις των πελατών δεν ισχύουν στις τρέχουσες προσφορές. Υπηρεσία Backorder Η υπηρεσία παρέχεται μόνο για τις περιπτώσεις των Domain Names με κατάληξη .GR, .COM.GR, .NET.GR, .ORG.GR, .EDU.GR, .GOV.GR.
Το κόστος ενεργοποίησης της υπηρεσίας είναι άπαξ 5 Ευρώ + ΦΠΑ για κάθε domain και δεν επιστρέφεται.
Το κόστος της κατοχύρωσης του Domain μέσω της διαδικασίας Backorder είναι 25 Ευρώ + ΦΠΑ και δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνει κανένα είδος έκπτωσης. Το κόστος κάθε θέσης στο σύστημα Backorder κοστίζει 15 Ευρώ + ΦΠΑ με μέγιστο αριθμό θέσεων τις 10. Το κόστος αυτό καθώς και το κόστος της κατοχύρωσης επιστρέφονται στο ακέραιο με την μορφή Credits στο ενδεχόμενο ακύρωσης της διαδικασίας από τον πελάτη.
Η ακύρωση από τον πελάτη μπορεί να γίνει μόνο εφόσον το διάστημα μέχρι την εκτέλεση της εντολής backorder είναι μεγαλύτερο των 10 ημερών.
Σε περίπτωση αποτυχημένης κατοχύρωσης , τότε η ημερομηνία του backorder μετατίθεται αυτόματα στην νέα ημερομηνία λήξης του Domain.
Σε περίπτωση επιτυχημένης κατοχύρωσης σε έναν χρήστη της FNGNET ΕΠΕ, τότε η ημερομηνία του backorder μετατίθεται αυτόματα στην νέα ημερομηνία λήξης του Domain για όλους τους υπόλοιπους που το είχαν διεκδικήσει.

Η πληρωμή των υπηρεσιών που προσφέρει το webdomains.gr "μπορεί να γίνει πληρωμή μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών (Visa/Mastercard/American Express),με κατάθεση σε τράπεζα και Paypal. (τυχόν τέλη ή PayPal προμήθειες χρεώνουν εξ ολοκλήρου τον πελάτη). Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας του. Το "webdomains.gr" είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της FNGNET ΕΠΕ.
Ολόκληρο το υλικό του παρόντος δικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένου, Λογοτύπου, σχεδιασμού, κειμένων και φωτογραφιών, έχουν κατατεθεί σε ψηφιακή και έντυπη μορφή σε συμβολαιογραφείο των Αθηνών

========